CV Creator

1. Personal data

First and last name
Address
Phone number
E-mail address
Date of birth
Civil status

2. Visa status

Do you have a visa?
Visa valid from:
Visa valid until:

3. Education

Describe your education

4. Professional experience

Describe your professional experience

5. Your sklills

Describe your skills

6. Your interests

Describe your interests

7. Captcha

Check Captcha
[recaptcha]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Firma GreygooseOutsourcing Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 80/82, 90-437 zwana dalej GGO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i zatrudnienia. Podstawą prawną jest (art. 6 ust 1 pkt b, RODO). GGO jako administrator danych osobowych może kontaktować się z kandydatami telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej w celu rekrutacji lub zatrudnienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia otrzymania Kwestionariusza osobowego. Dane osób zatrudnionych po okresie rekrutacji będą przetwarzane na podstawie indywidualnej zgodny na podstawie umowy zawartej na zasadach ujętych w Kodeksie Pracy.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem rozpoczęcia rekrutacji i zawarcia umowy o pracę. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania rekrutacji i zawarcia umowy o pracę.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) jest Pan Mariusz Zajkiewicz, adres e-mail biuro@isbc.eu lub pocztą tradycyjną na adres: GGO Sp. z o. o. ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź z dopiskiem ABI/IOD.