Greygoose Outsourcing na szkoleniu IRIS, kampanii IOM promującej etyczne standardy rekrutacji

GGO dążąc do eliminacji problemów i patologii na polskim rynku pracy nie tylko wprowadza etyczne standardy rekrutacji we własnej działalności, ale również dąży do rozpowszechnienia tych wartości. Jednym z filarów takiej działalności jest stały dialog i zacieśnienie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, działającymi na rzecz ucywilizowania rynku rekrutacji zagranicznej.

IRIS (International Recruitment Integrity System) jest wielostronną inicjatywą Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), oferującą sprawdzone narzędzia do weryfikacji standardów etycznej rekrutacji. Obecnie system IRIS wdrażany jest w wielu krajach Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, a także w krajach europejskich, w tym w Polsce. Standardy IRIS określone zostały we współpracy z rządami, pracodawcami, agencjami rekrutacyjnymi i pracownikami.

Program IRIS wspomaga pracowników w rozpoznaniu uczciwych agencji, zmniejsza ryzyko naruszeń ich praw podstawowych oraz rozszerza dostęp do środków naprawczych. Pracodawcom IRIS daje możliwości identyfikacji uczciwych pośredników oraz zwiększenia przejrzystości w procesie rekrutacji. Dla agencji rekrutacyjnych zapewnia optymalizację kosztów oraz tworzy przewagę rynkową. Z kolei dla rządów IRIS stanowi wysoką wartość, gdyż wspiera przestrzeganie prawa oraz optymalizację zarządzanie migracjami.

Przedstawiciele GGO wzięli aktywny udział w prezentacji globalnej inicjatywy IRIS, mającej na celu wprowadzenia etycznych standardów rekrutacji zarówno w Polsce, jak i innych krajach. Prezes zarządu Paweł Kułaga wystąpił w roli prelegenta podczas panelu dyskusyjnego „Etyczna rekrutacja – korzyści dla pracodawcy i agencji rekrutacyjnych”, przeprowadzonego w 16 lipca 2019 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podczas swojego wystąpienia Paweł Kułaga zwrócił uwagę na fakt, iż pracownicy zagraniczni w Polsce napotykają na problemy związane z procedurami legalizacji pobytu oraz pracy, ale także z nieuczciwością ze strony niektórych firm rekrutacyjnych, często nie wywiązujących się ze swoich obietnic wobec pracowników. Osoby, które korzystają z usług takich agencji, tracą środki finansowe, doświadczają naruszenia ich praw, przebywają w trudnych warunkach bytowych. Przekłada się to negatywnie na postrzeganie wszystkich agencji rekrutacyjnych.

W tym kontekście ważnym jest, aby proces rekrutacji odbywał się według pewnych ustalonych standardów, przyjaznych i transparentnych zarówno dla migrantów, jak i pracodawców i agencji rekrutacyjnych. Paweł Kułaga opowiedział również o swoich doświadczeniach w zakresie wprowadzenia etycznych standardów rekrutacji we własnych spółkach, które funkcjonują w wielu krajach. Standardy używane przez te jednostki już dziś pokrywają się ze standardami IRIS.

W celu pogłębienia wiedzy o mechanizmach skierowanych na polepszenie jakości usług związanych z rekrutacją, przedstawiciele Greygoose Outsourcing — Paweł Kułaga, Svitlana Fishchenko oraz Mariia Borysenko — wzięli także udział w dwudniowym szkoleniu, przeprowadzonym przez menedżera IRIS Programme Pana Pawła Szalusa.