Greygoose Outsourcing wystąpił podczas XXVIII Forum Ekonomicznego

4 września odbyła się XXVIII edycja Forum Ekonomicznego pod hasłem „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?”.

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju to największa i najbardziej prestiżowa konferencja biznesowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to jedyna taka okazja, aby najważniejsi przedstawiciele polityki, biznesu, nauki, kultury i mediów wymienili swoje poglądy na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie. Wśród partnerów Forum nie mogło zabraknąć również Greygoose Outsourcing.

Podczas Forum odbyło się zamknięte spotkanie z Panią premier Beatą Szydło. Prezes zarządu Greygoose Outsourcing sp. z o.o. Paweł Kułaga reprezentował branżę HR.

Spotkanie koncentrowało się w dużej mierze wokół deficytu pracowników w polskiej gospodarce. Rząd przygotowuje kolejne usprawnienia procedury legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce oraz prowadzi negocjacje z krajami Azji Południowej, dotyczące rekrutacji pracowników z tego regionu. W spotkaniu wzięli udział prezesi największych polskich przedsiębiorstw tj. Bank Pekao, Węglokoks, Polska Grupa Górnicza, Giełda Papierów Wartościowych, Astra Zeneca Poland, Budimex oraz Polska Grupa Meblowa, a także prezes Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich, Pan Jerzy Bochyński.

Forum to również możliwość wzięcia udziału w panelach tematycznych. Greygoose Outsourcing sp. z o.o. został partnerem merytorycznym debaty „Wpływ migrantów zarobkowych na gospodarkę państw”.

Według ONZ liczba pracowników migrujących na świecie stale rośnie. Obecnie we wszystkich krajach rozwiniętych zatrudniani są imigranci. Niektóre państwa, takie jak Stany Zjednoczone, osiągnęły wysoki poziom rozwoju dzięki migrantom zarobkowym w XIX wieku. Czy migranci ekonomiczni wpływają na wzrost PKB w kraju? I czy dzisiaj wzrost PKB w krajach rozwiniętych jest możliwy bez migracji zarobkowej ? Podczas debaty omówiona została rola cyklicznego charakteru migracji ekonomicznej z Ukrainy, która polega na łączeniu czasowej pracy za granicą z kilkumiesięcznymi pobytami w kraju ojczystym. Prezes zarządu Greygoose Outsourcing sp. z o.o. Paweł Kułaga wziął udział w dyskusji w roli prelegenta. W panelu uczestniczył także gość specjalny – Pan Andrii Reva, Minister Polityki Socjalnej Ukrainy.

Stoisko GGO odwiedziły setki uczestników Forum.

Dzięki współpracy z naszymi partnerami pogłębiamy rynkowe doświadczenia, którymi możemy dzielić się jako eksperci, a także poszerzamy zakres usług, aby jeszcze lepiej spełniać potrzeby naszych Klientów.

Forum Ekonomiczne w liczbach:
Ponad 4000 zaproszonych osób
Przedstawiciele 60 krajów
Ponad 180 prelekcji
Aż 6 sesji plenarnych

Więcej informacji: http://www.forum-ekonomiczne.pl