Outsourcing – odmrażanie gospodarki

Podczas odmrażania gospodarki firmy uważniej przyglądają się kosztom zatrudnienia oraz sięgają po sprawdzone rozwiązanie, jakim jest outsourcing. Scedowanie funkcji kadrowych oraz procesów i zadań na zewnątrz pozwala na płynne reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową. Zleceniobiorca outsourcingu przejmuje pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ilości personelu potrzebnego do wykonania usługi, legalność zatrudnienia, rozliczenie kadrowe oraz płynność w realizowaniu powierzonych zadań. Dodatkowym atutem dla Klienta jest brak kosztów absencji personelu. Wybór partnera jest strategiczną decyzją dla każdej organizacji – polecamy usługi Greygoose Outsourcing biuro@ggo.com.pl