Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców


Czemu pracodawca miałby wykazywać zainteresowanie pracownikiem z Ukrainy, skoro ma do dyspozycji polski rynek pracy?

  • Rynek pracy w Polsce cierpi na deficyt wyspecjalizowanych pracowników ze względu na nienadążającą za trendami edukację oraz rosnącą emigrację Polaków do krajów Europy Zachodniej spowodowaną znacznie bardziej atrakcyjnymi perspektywami zarobku.
  • Dziura kadrowa wytworzyła zapotrzebowanie na pracownika, którego alternatywnym źródłem pozyskania staje się właśnie Europa Wschodnia. Dlaczego? Ponieważ charakteryzuje się niższymi zarobkami w stosunku do polskich realiów i niesatysfakcjonującymi specjalistów perspektywami rozwoju zawodowego.
  • Efektywni pracownicy z Europy Wschodniej są elastyczni, gotowi do pracy tymczasowej na zlecenie. Zwiększają konkurencyjność rynkową stanowiąc remedium na problemy z lokalnymi zasobami kadrowymi.
  • Pracownicy z Europy Wschodniej wykazują wysoką gotowość do pracy i relokacji. Budzą zaufanie pod kątem swoich kwalifikacji w wielu dziedzinach przemysłu, produkcji czy usług.
  • Nasz personel nie boi się zintensyfikowanej pracy pragnąc zdobywać nowe umiejętności, awansować na wyższe stanowiska i polepszać warunki bytowe.
  • Pracownicy ze Wschodu doskonale orientują się w specyfice życia w Polsce ze względu na częste odwiedziny w naszym kraju. Jest im więc łatwo przystosować się do nowych realiów, tym bardziej, że odczuwają niewielką barierę językową.

Sprawdź procedury i akty prawne oraz największe korzyści!